Wersja pełna
Wersja pełna. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza, z podaniem poniższych danych. Zgłoszenie dotyczące wersji pełnej należy wykonać na komputerze, na którym będzie docelowo instalowany program FIT.
Pobierz program Start i uruchom go na komputerze na którym będzie docelowo instalowany program FIT. Zawartość wygenerowanego okienka wklej do poniższego pola Kod.
Click for new image
Zwrotnie, poprzez email, zostaną przesłane dodatkowe informacje oraz link do strony, z której będzie można pobrać wersję instalacyjną programu. Przesłane zostanie również hasło pozwalające na uruchomienie programu instalacyjnego. Proszę zwrócić uwagę na poprawność podanego adresu email.