Opcja 'Pokaż | ukryj punkty' pozwala na włączenie prezentacji punktów charakterystyk oryginalnej i aproksymującej. Na każdym z przebiegów są nanoszone, w odpowiednim kolorze, punkty charakterystyk. Opcja ta jest szczególnie przydatna podczas powiększania rysunków oraz przemieszczania punktów myszką lub klawiaturą. Poniżej pokazano rysunek z przebiegiem oryginalnym i aproksymującym.Po naciśnięciu przycisku na przebiegach pojawiają się punkty w kolorze czerwonym (przebieg oryginalny) oraz zielonym (przebieg aproksymujący).Jeśli powiększy się na przykład pierwszy fragment rysunku, to położenie punktów przebiegów będzie dobrze widoczne. Dodatkowo najeżdżając myszką na dowolny punkt lub przemieszczając ją dowolnie po ekranie, możemy odczytać wartości Y dla obu przebiegów na pasku, na dole ekranu. Dla współrzędnej X, znajdującej się pomiędzy punktami, odczytywane są aproksymowane wartości y_PO i y_PA z danego przedziału. Na pasku wyświetlane są również współrzędne X i Y położenia myszki oraz data i aktualny czas.Po ukryciu punktów mamy widoczne tylko przebiegi.