Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej aproksymacji tych przebiegów za pomocą splajnów. Aproksymacja danego przebiegu może być, w zależności od potrzeb, wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów. Punkt pierwszy i ostatni są zawsze uwzględniane. Pliki do obliczeń mogą mieć format tekstowy, z rozszerzeniami 'txt', 'csv'.

Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. Jedno z okienek dialogowych pozwala na wybór punktów biorących udział w aproksymacji przebiegu oryginalnego. Odbywa się to w ten sposób, że w polu wyboru  wskazujemy z jakim krokiem punkty są wybierane z przebiegu i stanowią one podstawę do aproksymacji. Punkty pierwszy i ostatni są zawsze brane pod uwagę. Użytkownik w zależności od typu zadania może skorzystać z wybranego typu aproksymacji o określonej wartości oceny zgodności.

Po uruchomieniu pliku wejściowego, program wykonuje pojedynczą lub wielokrotną aproksymację, w zależności od wybranych ustawień. Na ekranie, po wykonaniu obliczeń, widoczne są dwie charakterystyki: oryginalna oraz aproksymująca. Korzystając z odpowiedniej opcji można usuwać z rysunku przebieg oryginalny lub ponownie go pokazać. Odpowiednia ikonka daje ten sam efekt. Identyczna funkcja istnieje dla przebiegu aproksymującego. Kolory jakimi są rysowane przebiegi są identyczne z kolorami ikonek. Tytuły rysunków są identyczne jak nazwy plików wejściowych. Można zmienić tytuł rysunku korzystając z opcji zmiany opisu lub odpowiadającej jej ikonki na pasku narzędziowym. Wybrany fragment ekranu, z przebiegami, można wielokrotnie powiększać.
W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań  i tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku. Podstawowe funkcje programu zostały opisane w pomocy programu.

Program FIT dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników:

Wersja demo. W wersji tej zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. W celu rejestracji należy przejść do rejestracji użytkownika. Polega ona na wypełnieniu i wysłaniu formularza, z podaniem kilku danych. Hasło pozwalające na uruchomienie programu instalacyjnego oraz link do strony, z której będzie można pobrać wersję instalacyjną programu, zostaną zwrotnie przesłane na podany w formularzu adres email.

Wersja pełna. W wersji pełnej, rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza, z podaniem nieco większej ilości danych. Zwrotnie, poprzez email, zostaną przesłane dodatkowe informacje oraz link do strony, z której będzie można pobrać wersję instalacyjną programu. Przesłane zostanie również hasło pozwalające na uruchomienie programu instalacyjnego.

Aktualna wersja programu:  1.0   (2020.10)
Pomoc programu  =>  pobierz  (CHM   lub   PDF)     |     otwórz
FIT

Dopasowanie przebiegów

Copyright @ 2021 Marek Martyna
Aktualizacja: 2021.04.22