FIT
Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej aproksymacji tych przebiegów za pomocą splajnów. Aproksymacja danego przebiegu może być, w zależności od potrzeb, wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów. Punkt pierwszy i ostatni są zawsze uwzględniane. Pliki do obliczeń mogą mieć format tekstowy, z rozszerzeniami 'txt', 'csv'.

Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. Jedno z okienek dialogowych pozwala na wybór punktów biorących udział w aproksymacji przebiegu oryginalnego. Odbywa się to w ten sposób, że w polu wyboru wskazujemy z jakim krokiem punkty są wybierane z przebiegu i stanowią one podstawę do aproksymacji. Punkty pierwszy i ostatni są zawsze brane pod uwagę. Użytkownik w zależności od typu zadania może skorzystać z wybranego typu aproksymacji o określonej wartości oceny zgodności.
Po uruchomieniu pliku wejściowego, program wykonuje pojedynczą lub wielokrotną aproksymację, w zależności od wybranych ustawień. Na ekranie, po wykonaniu obliczeń, widoczne są dwie charakterystyki: oryginalna oraz aproksymująca. Korzystając z odpowiedniej opcji można usuwać z rysunku przebieg oryginalny lub ponownie go pokazać. Odpowiednia ikonka daje ten sam efekt. Identyczna funkcja istnieje dla przebiegu aproksymującego. Kolory jakimi są rysowane przebiegi są identyczne z kolorami ikonek. Tytuły rysunków są identyczne jak nazwy plików wejściowych. Można zmienić tytuł rysunku korzystając z opcji zmiany opisu lub odpowiadającej jej ikonki na pasku narzędziowym. Wybrany fragment ekranu, z przebiegami, można wielokrotnie powiększać.
W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań i tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku. Podstawowe funkcje programu zostały opisane w pomocy programu.
Strona 'Zrzuty ekranu' zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program FIT dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie 'Pobierz program'. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Kolejna strona 'Linki' zawiera krótkie opisy innych programów autora, możliwość ich przeglądania bez opuszczania strony głównej oraz linki do stron tych programów.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu aktualizuje się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację. Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.

Na stronie 'Kontakt' podano dane kontaktowe.